Avatud E-N 9– 16, Kalevi 110, Tartu 50104

.
Blogi
Rindade suurendamine - Konsultatsioon

Rindade suurendamine: kas rinnaimplantaadid tekitavad rinnavähki?

23.01.2019
| Kategooria -> Blogi

Hiljuti andis Helsingi Ülikooli haigla teada, et kaheksal Soome naisel on avastatud haigus, mille põhjuseks on rinnaimplantaadid. Haigust kutsutakse nn rinnaimplantaadilümfoomiks. Materjale rinnavähi seosest rinnaimplantaatidega leidub hulgaliselt internetis ja levib ka palju müüte. Kuna rinnavähk teemana on ülioluline, kirjeldab plastikakirurg dr Peep Pree järgnevalt kas rinnaimplantaadid tekitavad rinnavähki.

Tippkirurg Pree selgitab alustuseks, et rindade suurendamise, silikoonist implantaatidega, seost vähiga on arstid ja teadlased palju uurinud. Pree sõnul on rinnaimplantaadilümfoom ehk BIA-ALCL olnud plastikakirurgiamaailmas tõsine teema juba mitu aastat. Uuringutulemused näitavad, et rinnaimplantaatid ei tekita rinnavähki. Küll aga on märgata seost rinnaimplantaatide ja teatud lümfoomi vormi vahel.

“Oluline on mõista, et lümfoom ei ole rinnavähk. Rinnavähki kui sellist, rindade suurendamine otseselt ei tekita” julgeb Peep Pree Clinicast kogenud kirurgina maailmas uuritu põhjal öelda.

Küll on vähi kahtluse all rohkem juttu rinnaproteesi kapsli sees areneda võivast, pigem haruldasest lümfikoe vähist ehk lümfoomist.

Maailmas on 11 miljonit implantaatidega patsienti. Praegu on teada ja dokumenteeritud ligikaudu 615 BIA-ALCL-i juhtu üle maailma alates 1997. aastast. Lümfoomi Eestis senini esinenud ei ole ja kuigi lümfoom on ravitav, leiab esteetilise kirurgia kliinik Clinica juht Pree, et iga patsient peab võimalikest komplikatsioonidest rindade suurendamise operatsiooni eel teadlik olema. Loe edasi, mil moel lümfoom ja rinnavähk üksteisest erinevad. 

 

Rinnavähk ja lümfoom – kas need on erinevad asjad?

Clinica tippkirurg Pree nendib kindlalt, et BIA-ALCL pika lühendi, eestikeeli suurerakulise lümfoomi, taga ei ole tegemist klassikalise rinnavähiga ehk rinnakoe vähiga. Oluline on mõista, et lümfoom ei ole rinnavähk! Tegu on pahaloomulise kasvajaga, mis on harvaesinev ja ravitav haigus. Tippkirurg lisab, et rindade suurendamise ja rinnavähi seost on põhjalikult uuritud ning otsest seost nende vahel leitud ei ole. Kõik tänased rinnavähi kahtlused ja müüdid viitavad tegelikkuses lümfikoe vähile, rohkem tuntud lümfoomile.

Lümfoom ehk lümfikoe vähk (tuntud ka kui anaplastiline suurerakuline lümfoom BIA- ALCL ehk Breast Implant Assosciated Anaplastic Large Cell Lymphoma) on harvaesinev pahaloomuline kasvaja, mida on leitud rinnaimplantaadi ümber kasvavast kapsli seest.

Rinnavähi teke algab ühe või enama rakkude paljunemist juhtiva geeni kahjustusega. Geenikahjustuste tulemusena tekivad muundunud rakud, mis võivad hakata kontrollimatult paljunema ja kasvama ning muutuda kasvaja rakuks. Rinnavähi kohta leiad rohkem infot www.rinnavahk.ee veebilehelt. 

 

Lümfoomi tekkesagedus ja tekkimise risk 

Lümfoom on harvaesinev haigus, kuid TGA (Therapeutic Goods Administration ehk Austraalia ravimiamet) andmetel on suurem tõenäosus lümfoomiks juhul, kui rindade suurendamine on toimunud tekstureeritud (sh polüuretaanist) rinnaimplantaatidega. Tekstureeritud rinnaimplantaadi eeliseks on pinnaosakesed, mis muudavad implantaadi pinna bioloogiliselt kehaga sobivamaks ja implantaadid mugavamaks.

Lümfoomi tekkesagedused tekstureeritud rinnaimplantaatide korral on tõenäosusega 1:1000 – 1: 10 0000, üleüldine lümfoomi keskmine tekkesagedus on haiguse ja rindade operatsiooni suhtes 1:30 000 kuni 1:50 000. Suhtearvu võrdluseks: aastas tehakse näiteks USAs ca 300 000 – 400 000 rindade suurendamise operatsiooni.

“Rindade suurendamine ega rinnaimplantaadid ei ole ohtlikud!”

Peep Pree lisab, et kuigi Eestis senini ühtegi rindade suurendamise operatsioonijärgset BIA-ALCL ehk lümfoomi tekkejuhust avastatud ei ole, on arsti ja kliiniku kohus igale patsiendile enne implantaatidega rindade suurendamise operatsiooni konsultatsiooni käigus lümfoomiohtu põhjalikult selgitada. Rindade suurendamine ei ole ohtlik protsess ja implantaadid ei ole ohtlikud, kuid kindlasti on aga patsiendijaoks oluline konsultatstioonis saada teadlikuks erinevatest kõrvaltoimetest.

 

Lümfoom ja erinevad rinnaimplantaadid

Lümfoomi on seostatud nii silikoon- kui soolalahuse implantaatidega, nii esteetilise kui rekonstruktiivse kirurgia patsientidel. TGA andmetel on suurem BIA-ALCL esinemissagedus tekstureeritud implantaatide korral, mida seostatakse implantaadi tekstuuri suurenenud pindalaga. Pinnatekstuuri erinevus rinnaimplantaadi tootjate vahel võib tähendada, et lümfoomi BIA-ALCL-i tekkerisk on varieeruv. Seni on lümfoomi juhtude arv liiga väike, et erinevaid tekstuurivorme oluliselt eristada või neid kuidagi ohtlikuks pidada.

Peep Pree rõhutab veelkord, et lümfoomi puhul on tegemist pigem väga harva esineva haigusega ja tekstuurimplantaatide kasutamist kartma ei pea. Usalda oma arsti!

Pigem on arsti kohus igale patsiendile leida just talle kõige sobilikumad implantaadid. Tekstuuritud implantaadid võivad olla eelistatavad sõltuvalt konkreetsest patsiendi vajadusest ja soovist. On äärmiselt oluline, et patsient usaldaks arsti, kelle kätte ta oma ilu annab ja et arst seletaks läbipaistvalt patsiendile kuidas rindade suurendamine protsessina toimub ja kuidas implantaadid rinda saavad.

 

Lümfoomi tunnused ja tuvastamine

Lümfoomi esmaseks tunnuseks ontavaliselt rinnaturse ca 2-28 aastat pärast rinnaimplantaatide paigaldamist, keskmiselt avastatakse lümfoom 8 aasta jooksul pärast rinnaoppi. Dr Peep Pree kirjeldab, et lümfoom võib ilmneda nii vedelikukoguna implantaatide ümber kui rinnas või kaenla all asuva tükina.

“Ära unusta iga 1,5-2 aasta järel ultraheli kontrollis käia!”

Pärast rinnas tekkinud suurenenud turset tuleb patsiendile teha ultraheliuuring – vedeliku või tükkide avastamisel rinnakapslil peab läbi viima täpsema analüüsi. Haiguse staadium määratakse magnetresonantstomograafia(ehk MRT) teel.Clinica kirurg Pree soovitab rinnaoperatsiooni läbinud naistel iga 1,5a – 2 aasta järgselt ultraheli kontrollis oma kalleid “varuosasid” kontrollimas käia. Peep Pree juhib tähelepanu, et mammograafilisel teel lümfoomi eipruugi avastada.  Rinnamuudatusteta kontrollkorrad ei vaja BIA-ALCL-i suhtes eraldi sõeluuringuid.

BIA-ALCL ehk rinna lümfoomi sümptomid on

  • Implantaadi ümber vedeliku kogunemisest põhjustatud äge, valus turse ühel pool, mis tekib aastaid pärast implantaadi paigaldamist.
  • Vedeliku kogunemine võib toimuda erinevatel põhjustel, sealhulgas BIA-ALCL-i tõttu.
  • Vedeliku laboratoorse testimise abil tehakse kindlaks, kas see on harvaesinev BIA-ALCL.
  • Seda rinnalümfoomi ei klassifitseerita rinnavähina, vaid rinnas asuva lümfisüsteemi vähina, millel on väga head ravivõimalused.
  • Operatsioon implantaadi ja kapsli eemaldamiseks on parim BIA-ALCL-i ravi.

 

Mis põhjustab rinnaimplantaadi juurde lümfoomi?

BIA-ALCL-i uurimise juures töötavad aktiivselt nii rinnaimplantaatide tootjad kui esteetilise kirurgia sihtasutused ning muud tervise- ja iluoperatsioone puudutavad asutused (nt: ASERF- Aesthetic Surgery Education and Research Foundation, FDA- US Food and Drug Administationjpm). Senini ei ole spetsiifilisi lümfoomi põhjuseid tuvastatud, kuid lümfoomi tekkimist rinnaimplantaadi ümber seostatakse eelkõige implantaadi tekstuuri ja bakterioloogilise saastatusega. Pikaajaline põletikuline vastus implantaadi ümber olevatele bakterite olemasolule võib olla üks tõsisemaid lümfoomi tekkepõhjuseid. Teadusuuringud kestavad ja nende abil loodetakse tuvastada võimalikud lümfoomi riskitegurid ja diagnostiliselt prognoositavad tegurid raviks.

Üheks lümfoomi tekkepõhjuseks tuuakse välja veel võimalik geneetiline soodumus  ning isegi geograafiline eripära- näiteks on tänini enim BIA-ALCL haigusjuhte esinenud Austraalias- ja Uus- Meremaal.

 

Lümfoomi ravimine – kas haigus võib lõppeda surmaga?

Lümfoom ehk BIA-ALCL on ravitav haigus. Peep Pree kommenteerib, et praegused lümfoomi ravisoovitused on mõlema-poolne kapslija rinnaimplantaatide eemaldamine. Enamikel haigusjuhtudel on lümfoom sellise operatsiooniga täielikult taandunud ning patsient lisaravi ei vaja. Äärmisel vajadusel on lümfoomi ravimiks üksikutel kordadel maailmapraktikas tarvis olnud keemia- või kiiritusravi.

Lümfoom ehk BIA-ALCL on ravitav haigus.

Lümfoom ehk lümfikoe vähk avastati ca 20 aastat tagasi ja üle maailma on tänaseni kinnitatud 12 haigusjuhtu, mis on lõppenud surmaga. Peep Pree selgitab haiguse käigust ja ravimisest, et üldiselt peetakse lümfoomi täiesti ravitavaks haiguseks ning ravi järgib selleks riikliku vähivõrgustiku (NCCN- National Comprehensive Cancer Network) kirja pandud rahvusvahelisi juhiseid. Vajadusel tuleb lümfoomi ravimisel kasutada onkoloogilise rinnakirurgi ja lümfoomile spetsialiseerunud onkoloogi abi. Nii rinnavähki kui rinnalümfoomi suhtutakse suure tõsidusega. Lisainfo: www.nccn.org

Igal juhul ei ole põhjust paanikaks ega vaja implantaate ettevaatusabinõuna eemaldada. Patsiendid peavad jätkama oma personaalset rindade hooldust, sealjuures igakuist isetehtavat rindade läbivaatust, soovituse korral mammogrammide tegemist ja kord aastas oma plastikakirurgi külastamist. Kui teil aastaid pärast implanteerimist tekib äkki turse ja valu, võta koheselt ühendust oma plastikakirurgiga läbivaatuse teostamiseks.

Peep Pree selgitab , et kuigi implantaadid ei ole seotud otseselt rinnavähiga, on pikas perspektiivis oluline usaldus ja koostöö oma arstiga, mis algab kohe esimese konsultatsiooniga. Eestis senini lümfoomijuhused puuduvad, kuid tulevikus seda välistada ei saa. Rinnaimplantaatide lümfoomi ohu korral tulebki mängu kliiniku, arsti ja patsiendi suhe võimalikus ennetustöös ja kiires reageerimises, kui haigusjuht ilmnema peaks.

Lisaks on plastkirurgia sihtasutus (Plastic Surgery Foundation, PSF) on koostanud PROFILE registri (Patient Registry and Outcomes for Breast Implants and Anaplastic Large Cell Lymphoma) kuhu tuleb kõigist lümfoom BIA-ALCK-i kahtlustest ja kinnitatud juhtudest teatada.

Rindade suurendamine implantaatidega on tänapäeval aina populaarust koguv operatsioon, mille mugavamaks ja sujumiseks pakub ka Clinica kliinik põhjalikku konsultatsiooni, mis aitab kõigile küsimustele vastused leida.

Broneeri aeg Clinica kliinikusse dr Peep Pree või dr Triin Vasara konsultatsioonile ja saa kõik vastused tekkinud küsimustele.

 

Täiendavat infot silikoonrindade lümfoomist

Soovin konsultatsiooni

 

1 Step 1
Pane end kirja, et saada:
sooduspakkumisi, nõuandeid, värskeid ilukirurgia uudiseid
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder